Som Innovadors

Som Innovadors

Tots els centres educatius “Companyia de María” estem immersos en processos de canvi i treballem en projectes innovadors que impliquen a tota la comunitat educativa, tant a professors, com a alumnat i les seves famílies, la qual cosa genera una sèrie de decisions, canvis i processos que actualitzen la nostra forma d'educar al segle XXI.

Aquesta innovació es dóna tant a nivell institucional, amb projectes generals que afecten a tots els col·legis (Educació de la Interioritat, Educació Competencial, Educació per al Desenvolupament Humà i Sostenible…) que requereixen d'un model d'acompanyament que atén a les necessitats pedagògiques de forma global; i a un altre nivell, el de centre, amb transformacions i innovacions, que donen resposta a cada context i realitat, de cadascun dels 22 centres educatius.