Equip de Titularitat

L’Equip de Titularitat dirigeix, anima, orienta i coordina els diferents àmbits que formen la realitat dels centres: Educació de la fe, Pedagogia, Formació en el Projecte d’Educació de la Companyia i Gestió econòmica i laboral.

Té com a objectiu impulsar i garantir la línia educativa dels col·legis segons el Projecte Educatiu de la Companyia de Maria, a la vegada que orienta i avalua les línies d’acció per als diferents centres en el que fa referència al seu funcionament diari, tenint en compte la trajectòria i característiques de cada un d’ells.

Composició:
           Format per una Coordinadora de l’ Equip (Patricia Cabeza) i per les persones responsables de cada un dels àmbits:

  • Educació de la Fe: Joan Ortín
  • Pedagogia: Iolanda López
  • Formació en el Projecte d'Educació de la Companyia de Maria: Mª José Sanz. Odn
  • Gestió econòmica i laboral: Patricia Cabeza