Salutació

La Companyia de Maria és fruit d’un Projecte de Missió, amb més de quatre- cents anys d’Història i vocació universal. Arribà a Espanya des de França el 1650 amb la fundació del primer Col·legi a la ciutat de Barcelona. Allí, molt aviat, les religioses varen ésser reconegudes per la seva labor educativa i la seva singularitat, un Orde religiós femení dedicat a l’educació de la dona; aquest fet els va comportar un nom que les va acompanyar en moltes altres fundacions dutes a terme i que continua vigent, les monges de  “L’Ensenyança”.

 

Avui, en ple segle XXI, el nostre Orde compta amb més de vint col·legis repartits per diverses parts d’Espanya. Religioses i laics, en un treball conjunt,  som els hereus de la nostra fundadora, Joana de Lestonnac; portadors del seu llegat, el fem present a cada lloc,  aportant la nostra identitat i oberts a la diversitat i pluralitat de cada context.

Oferim una educació humanista cristiana, una educació integral que transmet valors que doten els nostres alumnes de la capacitat de llegir el món amb curiositat i obertura, sentit crític, capacitat de diàleg, sensibilitat… i que els permet donar respostes actives, compromeses, solidàries i creatives; volem que arribin a ser agents transformadors del món que els toqui viure: “Educar en la vida i per a la vida”.

Des dels nostres orígens, som un referent educatiu per la nostra capacitat d’obrir els Centres Educatius a la novetat pedagògica. La influència de Miquel de Montaigne es concreta en principis com “Caps ben fets, més que ben plens” que ens han portat a la recerca constant, a la innovació i avantguarda pedagògica. Els nostres equips d’educadors estan en formació contínua en les noves tendències educatives.

Pretenem que els nostres alumnes  gaudeixin aprenent, estiguin motivats y siguin protagonistes del seu propi aprenentatge, que siguin capaços  d’aprendre més enllà de l’aula. Treballem per una “Educació que acompanya, integra i fa créixer” i per això, en tots els nostres Col·legis hem incorporat diversos projectes que responen a un model educatiu propi i actualitzat: El plurilingüisme, com a potenciador de la competència lingüística i de la comunicació com a mitjà per a tendir ponts; “l’Aprenentatge Cooperatiu”, en el qual els alumnes són capaços de liderar el seu propi aprenentatge i reforcen les relacions interpersonals; les “TICs/TACs”, imprescindibles per al desenvolupament de la seva competència digital i obertura al coneixement; ”l’Educació de la Interioritat”, com a mitjà de possibilitar el coneixement  intrapersonal i de la transcendència; l’ “Educació per al Desenvolupament”, com una forma de veure la realitat amb una mirada més social i ambiental.

 

Som Companyia de Maria i la nostra raó de ser, la nostra Missió, és l’educació. Una educació personalitzada que tracta de donar resposta a cada persona en les seves necessitats i potencialitats. Per això els nostres centres són oberts i inclusius itreballen per a crear sinèrgies i enfortir els llaços de tota la Comunitat Educativa, especialment amb les famílies: “Educar en Comunitat des d’un  Projecte Comú”.

Així com per a Santa Joana de Lestonnac, la nostra fundadora, Maria de Natzaret és el nostre paradigma, la utopia que ens ajuda a anar endavant amb il·lusió en la tasca educativa i a esforçar-nos per a ésser un referent vàlid en el món actual, global, divers i plural.

 

Una salutació afectuosa per a tots. 

Mª R. Mariña Rios, odn

Superiora Provincial