Educació Competencial

Desitgem que els nostres alumnes Aprenguin a aprendre per a tota la vida, i se faci realuna línia pedagògica del nostre Projecte Educatiu:"Caps ben fets més que ben plens".

Al nostre col·legi desenvolupem les diferents capacitats, intel·ligències i competències dels nostres alumnes.

L’educació per competències pretén la integració del coneixement cercant que els aprenentatges siguin més funcionals, s’apliquin a diferents contextos i siguin transferibles.

Potenciem l’autonomia, l’autoregulació, la motivació per aprendre, el coneixement interdisciplinar, l’experimentació, la cultura de pensament....

Ho fem a través de programacions diferents: unitats didàctiques, projectes, tallers, metodologies actives… tenint present l’heterogeneïtat dels grups, la importància de l’avaluació en l’aprenentatge, l’acompanyament…