Educació de la Interioritat

  L’Educació de l’ésser ha estat una constant en la nostra educació. Santa Joana de Lestonnac, des de molt jove, en la seva vida va escoltar “No deixis apagar la flama”. Aquesta expressió ha estat com un mantra per a nosaltres.

La interioritat és aquets espai en el qual s’integra la part corporal, amb els pensaments, sentiments, creences i emocions per a sentir-nos éssers unificats.

Tenim cura de la dimensió interior de tota la Comunitat Educativa, perquè  pensem que el que ens passa per dins, en el nostre món interior, és molt important per al correcte desenvolupament de totes les dimensions de la persona.

El “Projecte i” d’Educació de la Interioritat és present en tots els col·legis. És un projecte que parteix de la vivència personal, per tal que en el dia a dia del col·legi i en la forma d’educar s’integrin pràctiques educatives de respiració, relaxació, silenci, gestos, obertura a la transcendència…que ens facin ser més conscients de la dimensió interior de les persones.