Projecte Lingüístic

Des d’ una educació oberta al món impulsem la línia pedagògica del nostre Projecte Educatiu "Educar en la vida i per a la vida".

Veiem l’aprenentatge dels idiomes des del desenvolupament de la competència lingüística, una competència que estructura el pensament i és clau per al el desenvolupament d’altres aprenentatges.

Desenvolupament les destreses necessàries perquè els nostres alumnes obrin al món i  afrontin la globalització en la qual vivim.