Grups Lestonnac

Els Grups Lestonnac són grups cristians de participació voluntària, dins de l’àmbit extraescolar, que s’ofereix en els centres Educatius de la Companyia de Maria,  des de 4t o 5è d’Educació Primària fins a Batxillerat. Pretenen, des del Projecte Educatiu i l’Espiritualitat de la Companyia de Maria, ajudar els nens, adolescents i joves a trobar el sentit de la seva vida en Jesús i en els valors de l’Evangeli, oferint-los alternatives que contribueixen al creixement de la seva Fe, l’elecció de vida i la inserció en la comunitat eclesial i a participar en la societat.

El grup és el principal mitjà pedagògic per a aprendre a conviure, a relacionar-se, a treballar en equip, a projectar futur i comprometre’s amb altres en un servei comú en la societat i en l’Església, sempre acompanyats per uns animadors que faciliten, a través del seu testimoni i el seu saber fer, que això sigui possible.

 

 

L’ opció educativa dels Grups Lestonnac se centra en:

  • LA PERSONA: Centre de tota l’acció educativa, contribuint al desenvolupament de totes les seves capacitats a través d’una educació integral i integradora.
  • EL GRUPO: Una educació que es realitza amb altres des d’una vivència conjunta i complementària, potenciant la participació, el diàleg, l’acollida, el treball en equip, la cooperació i la coresponsabilitat.
  • L’ ACOMPANYAMENT a la persona en el creixement personal, en  l’obertura a la transcendència i posterior camí de la fe, des del respecte a la llibertat personal.
  • EL TEMPS LLIURE: Una educació que va més enllà de l’aula, d’allò acadèmic, cerca altres espais i temps educatius que afavoreixin  l’educació integral.
  • LA SOLIDARITAT, RESPONSABILITAT SOCIAL I EL DESENVOLUPAMENT: que dugui els participants a implicar-se en la construcció d’un món més just i millor per a tots i tenint cura del planeta.

Pretenem que  els Grups Lestonnac no siguin el final d’una etapa de creixement, sinó la base de posteriors compromisos dels joves, tant a nivell social com dins de la Companya de Maria i de l’Església, donant diferents opcions de voluntariat i ofertes de creixement en la fe.