Residencias Universitarias

Residencias Universitarias

Tamén, a Compañía de María opta polo acompañamento da mocidade. Para coidar esta etapa tan importante na formación da persoa requírese de lugares e ambientes que o favorezan. Por iso, consideramos os Colexios Maiores e Residencias Universitarias un ámbito adecuado para levar a cabo o seu proxecto educativo coa xuventude universitaria e unha plataforma privilexiada de evanxelización.