Equipo de Titularidade

O Equipo de Titularidade dirixe, anima, orienta e coordina os diferentes ámbitos que compoñen a realidade dos centros: Educación da fe, Pedagoxía, Formación no Proxecto de Educación da Compañía e Xestión económica e laboral.

Ten como obxectivo impulsar e garantir a liña educativa dos colexios segundo o Proxecto Educativo da Compañía de María, á vez que orienta e avalía as liñas de acción para os diferentes centros no que se refire ao seu funcionamento diario, tendo en conta a traxectoria e características de cada un deles.

Composición:
           Formado por unha Coordinadora do  Equipo (Patricia Cabeza) e polas persoas responsables de cada uno dos ámbitos:

  • Educación da Fe: Joan Ortín
  • Pedagoxía: Iolanda López
  • Formación no Proxecto de Educación da Compañía de María: Mª José Sanz. Odn
  • Xestión económica e laboral: Patricia Cabeza