Educación da Interioridade

 

A Educación do ser foi unha constante na nosa educación. Santa Xoana de Lestonnac, desde moi nova, na súa vida escoitou “Non deixes apagar a chama”. Esta expresión foi como un mantra para nós.

A interioridade é ese espazo no que se integra o corporal, cos pensamentos, sentimentos, crenzas e emocións para sentirnos seres unificados.

Coidamos a dimensión interior de toda a Comunidade Educativa, xa que pensamos que o que nos pasa por dentro, no noso mundo interior, é moi importante para o correcto desenvolvemento de todas as dimensións da persoa.

O “Proxecto i” de Educación da Interioridade está presente en todos os colexios. É un proxecto que parte da vivencia persoal, para que no día a día do colexio e na forma de educar intégrense prácticas educativas de respiración, relaxación, silencio, xestos, apertura á transcendencia…que nos fagan ser máis conscientes da dimensión interior das persoas.