Proxecto Lingüístico

Desde unha educación aberta ao mundoimpulsamos a liña pedagóxica do noso Proxecto Educativo  "Educar na vida e para a vida".

Vemos a aprendizaxe dos idiomas desde o desenvolvemento da competencia lingüística, unha competencia que estrutura o pensamento e é clave para o desenvolvemento doutras aprendizaxes.

Desenvolvemos as destrezas necesarias para que os nosos alumnos ábranse ao mundo e  afronten a globalización na que vivimos.