Proxecto Pastoral

 

 

Entendemos por Pastoral todo proceso que constrúe  o centro educativo segundo os valores do Evanxeo; propicia o encontro da persoa con Xesucristo, acompáñaa no seu crecemento e prepáraa para inserirse na sociedade e colaborar na súa transformación

A nosa proposta Pastoral aborda moitas dimensións: a interioridade, o sentido de comuñón,  o compromiso, a solidariedade, a celebración… Está aberta a todos os que se sintan convocados a vivilo no marco educativo e compartindo un Proxecto común.

Algúns dos seus trazos son:

 • A persoa, centro da educación.
 • A comunidade, espazo de convivencia e relacións.
 • O acompañamento persoal e grupal dos alumnos.
 • O discernimento persoal e a interioridade.

É no ámbito escolar e a través dunhas ofertas e propostas concretas  onde facemos explícito que somos colexios de orientación cristiá.

Accións dirixidas ao alumnado:

 • Ensino relixioso escolar.
 • Celebracións.
 • Xornadas de formación humano-cristiá (Convivencias Cristiás).
 • Acción titorial.
 • Solidariedade e Educación para o Desenvolvemento.
 • Educación da Interioridade.

No ámbito extraescolar, espazo complementario e privilexiado de acompañamento no crecemento na Fe cunha  participación voluntaria, tamén ofrecemos:

 • Preparación e celebración de Sacramentos.
 • Voluntariado.
 • Grupos Lestonnac.
 • Arte Humanismo e Espiritualidade (AHE).
 • Rede Laical Compañía de María.